Relacje filmowe

Odra taxi

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Sołectwo Prądy (gmina Dąbrowa) w ogólnopolskim konkursie „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa" zajęło trzecie miejsce. Został on zorganizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz samorządy województw.

Prądy zostały docenione za projekt pod nazwą „Plac rekreacyjno-sportowy”. Ta prestiżowa nagroda została wręczona podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Niepodległa i inspirująca wieś polska” w Nadarzynie, zrealizowanej z okazji dnia sołtysa. Oprócz dyplomu społecznicy otrzymali też nagrodę w wysokości 4, 5 tysiąca złotych. Warto zaznaczyć, że w 2017 roku miejscowość zajęła II miejsce w konkursie „Aktywna Wieś”. 
Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Skierowany był do wszystkich sołectw, które w latach 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

zdjęcie: www.gminadabrowa.pl